Základní osnova - zkrácený výcvik volného pádu (AFF)

Úloha č. 1 (výška 4000 m, dva instruktoři) Nácvik otevírání padáku Pozemní příprava: nácvik správného provedení výskoku, vč. hlasitého povelování procvičování úkonů při...

Úloha č. 1 (výška 4000 m, dva instruktoři)

Nácvik otevírání padáku

Pozemní příprava:

 • nácvik správného provedení výskoku, vč. hlasitého povelování
 • procvičování úkonů při otvírání padáku
 • správně rozlišit otevření padáku od částečného, nebo nefunkčního
 • vysvětlení a demonstrace způsobu otevření záložního padáku
 • simulace správné reakce na nouzové situace, k nimž by mohlo přijít při letu nebo seskoku
 • vysvětlení určování směru větru za letu na padáku a vysvětlit vzorový sestup na padáku
 • vyzkoušení si nácvik odhozu hlavního padáku na trenažéru
 • fyzická simulace všech fází plánovaného seskoku, poloha, okruhy, řešení zvláštních situací, přistání

V letadle:

 • správné nastoupení do letadla a zaujmutí místa v letadle
 • promyšlení si celého seskok do posledního detailu
 • kontrola uchycení klik na postroji a uzavření hlavního i záložního padáku instruktorem
 • provedení kontrolovaného výskoku

Volný pád:

 • výskok ve trojici
 • provedení velkého okruhu ( poloha, výškoměr, pomocník, instruktor)
 • 3 x cvičná simulace vytržení uvolňovač (vždy před a po ukončení úkonu kontrola výšky)
 • 1800 m znamení na ukončení práce pohybem hlavy do stran (3 x)
 • 1500 m ukončení práce skřížením rukou
 • otevření padáku

Na padáku:

 • kontrola vrchlíku, kontrola okolí, odbrzdění padáku
 • seznámení se s řízením padáku, vyzkoušení základních. letových režimů, zatáčení, aj. (vše v dostatečné výšce - min. 150m nad terénem)
 • přistání na doskokovou plochu (proti větru, být připraven k provedení para-kotoulu)
 • po přistání „vylití“ vzduchu z padáku

Úloha č. 2 ( výška 4000 m, dva instruktoři)

Nácvik ovládání těla – klouzání a otevírání padáku

Pozemní příprava:

 • vyhodnocení předcházejícího seskoku
 • zopakování všech úloh z přecházejícího seskoku
 • procvičování pořadí pohybů při otvírání hlavního padáku
 • nácvik klouzání

V letadle:

 • správné nastoupení do letadla a zaujmutí místa v letadle
 • promyšlení si celého seskok do posledního detailu
 • kontrola uchycení klik na postroji a uzavření hlavního i záložního padáku instruktorem
 • provedení kontrolovaného výskoku

Volný pád:

 • výskok ve trojici
 • provedení velkého okruhu ( poloha, výškoměr, pomocník, instruktor)
 • 2 x cvičná simulace vytržení uvolňovač (vždy před a po ukončení úkonu kontrola výšky)
 • 2 x nácvik klouzání vpřed s držením oběma instruktory (vždy před a po ukončení úkonu kontrola výšky)
 • pomocník se pouští
 • 1800 m znamení na ukončení práce pohybem hlavy do stran (3 x)
 • 1500 m ukončení práce skřížením rukou
 • otevření padáku

Na padáku:

 • kontrola vrchlíku, kontrola okolí, odbrzdění padáku
 • seznámení se s řízením padáku, vyzkoušení základních. letových režimů, zatáčení, aj. (vše v dostat. výšce - min. 150m nad terénem)
 • přistání na doskokovou plochu ( proti větru, být připraven k provedení para-kotoulu)
 • po přistání „vylití“ vzduchu z padáku

Úloha č. 3 (výška 4000 m, jeden instruktor) Samostatný volný pád

Pozemní příprava:

 • vyhodnocení předcházejícího seskoku
 • zopakování všech úloh z přecházejícího seskoku
 • procvičování pořadí pohybů při otvírání hlavního padáku
 • zopakování vědomosti o schopnosti používat výškoměr (detailně popsat vnímání udávaných výšek, aj.)
 • nácvik techniky, která se vyžaduje na udržení směru při volném pádu (příp. zastavení rotací, či obnova základní polohy)

V letadle:

 • správné nastoupení do letadla a zaujmutí místa v letadle
 • promyšlení si celého seskok do posledního detailu
 • kontrola uchycení klik na postroji a uzavření hlavního i záložního padáku instruktorem
 • provedení kontrolovaného výskoku

Volný pád:

 • výskok ve trojici
 • provedení velkého okruhu (poloha, výškoměr, pomocník, instruktor)
 • 1 x cvičná simulace vytržení uvolňovač (vždy před a po ukončení úkonu kontrola výšky)
 • puštění oběmi instruktory
 • samostatný kontrolovaný volný pád
 • udržení směru v horizontální rovině (neotáčet se,stabilizovat základní prsní polohu)
 • 2000 m uchopení instruktorem (pomocník se již nedrží)
 • 1800 m znamení na ukončení práce pohybem hlavy do stran (3 x)
 • 1500 m ukončení práce skřížením rukou
 • otevření padáku

Na padáku:

procvičovat a zdokonalovat všechny činnosti z předcházejících seskoků

Úloha č. 4 (výška 4000 m, jeden instruktor)

Samostatný volný pád

Pozemní příprava:

 • vyhodnocení předcházejícího seskoku
 • zopakování všech úloh z přecházejícího seskoku
 • procvičování pořadí pohybů při otvírání hlavního padáku
 • zopakování vědomosti o schopnosti používat výškoměr (detailně popsat vnímání udávaných výšek, aj)
 • nácvik techniky, která se vyžaduje na udržení směru při volném pádu (příp. zastavení rotací, či obnova základní polohy)
 • procvičovat výskok s přechodem do volného pádu

V letadle:

 • správné nastoupení do letadla a zaujmutí místa v letadle
 • promyšlení si celého seskok do posledního detailu
 • kontrola uchycení klik na postroji a uzavření hlavního i záložního padáku instruktorem
 • provést kontrolovaný výskok

Volný pád:

 • výskok ve dvojici
 • srovnání základní polohy s přechodem do volného pádu
 • puštěné instruktorem
 • samostatný volný pád
 • 1800 m znamení na ukončení práce pohybem hlavy do stran (3 x)
 • 1500 m ukončení práce skřížením rukou
 • samostatné otevření padáku

Na padáku:

 • provádět a zdokonalovat všechny činnosti z předcházejících úloh
 • bezpečně přistát s minimální navigací instruktora

Úloha č. 5 (výška 4000 m, jeden instruktor)

Nácvik otáček

Pozemní příprava:

 • vyhodnocení předcházejícího seskoku
 • zopakování všech úloh z přecházejícího seskoku
 • procvičování pořadí pohybů při otvírání hlavního padáku
 • nácvik techniky pro provedení otáček o 3600 v horizontálním směru během volného pádu pomocí náklonu těla
 • procvičovat výskok s přechodem do volného pádu

V letadle:

 • správné nastoupení do letadla a zaujmutí místa v letadle
 • promyšlení si celého seskok do posledního detailu
 • kontrola uchycení klik na postroji a uzavření hlavního i záložního padáku instruktorem
 • provést kontrolovaný výskok

Volný pád:

 • samostatný výskok současně s instruktorem
 • provádění kontrolovaných otáčky o 360° - konec a začátek (vždy před a po ukončení úkonu kontrola výšky)
 • 1800 m znamení na ukončení práce pohybem hlavy do stran (3 x)
 • 1500 m ukončení práce skřížením rukou
 • samostatné otevření padáku

Na padáku:

 • provádět a zdokonalovat všechny činnosti z předcházejících úloh
 • bezpečné přistání bez navigace instruktora

Úloha č. 6 (výška 4000 m, jeden instruktor) Nácvik salt

Pozemní příprava:

 • vyhodnocení předcházejícího seskoku
 • zopakování všech úloh z přecházejícího seskoku
 • procvičování pořadí pohybů při otvírání hlavního padáku
 • procvičování samostatného výskoku s přechodem do volného pádu
 • nácvik techniky pro provedení salt

V letadle:

 • správné nastoupení do letadla a zaujmutí místa v letadle
 • promyšlení si celého seskok do posledního detailu
 • kontrola uchycení klik na postroji a uzavření hlavního i záložního padáku instruktorem
 • provést kontrolovaný výskok

Volný pád:

 • samostatný výskok do stabilní prsní polohy současně s instruktorem
 • na povel provádění salt (vždy před a po ukončení úkonu kontrola výšky)
 • kontrola všech tří os
 • 1800 m znamení na ukončení práce pohybem hlavy do stran (3 x)
 • 1500 m ukončení práce skřížením rukou
 • samostatné otevření padáku

Na padáku:

 • provádět a zdokonalovat všechny činnosti z předcházejících úloh
 • bezpečné přistání bez navigace instruktora a přistání přibližně ve vzdálenosti do 50 m od určeného místa bez navigace instruktora

Úloha č. 7 (výška 4000 m, jeden instruktor)

Přezkušovací seskok

Pozemní příprava:

 • vyhodnocení předcházejícího seskoku
 • zopakování všech úloh z přecházejícího seskoku
 • procvičování pořadí pohybů při otvírání hlavního padáku
 • procvičování samostatného výskoku s přechodem do volného pádu
 • nácvik techniky pro provedení salt horizontálních otáček pomocí náklonu těla o 3600
 • nácvik techniky, která se používá na udržení směru za volného pádu a přiblížení se klouzáním

V letadle:

 • správné nastoupení do letadla a zaujmutí místa v letadle
 • promyšlení si celého seskok do posledního detailu
 • kontrola uchycení klik na postroji a uzavření hlavního i záložního padáku instruktorem
 • provést kontrolovaný výskok

Volný pád:

 • samostatný výskok do stabilní prsní polohy současně s instruktorem
 • na povel provádění jednotlivých požadovaných prvků (vždy před a po ukončení úkonu kontrola výšky)
 • provedení salta
 • provádění kontrolovaných otáčky o 360° - konec a začátek
 • provedení klouzání vpřed cca 5 s
 • kontrola všech tří os
 • 1500 m znamení na ukončení práce pohybem hlavy do stran (3 x)
 • 1200 m ukončení práce skřížením rukou
 • samostatné otevření padáku

Na padáku:

 • provedení správného přiblížení a přistání
 • přistát ve vzdálenosti přibližně do 50 m od určeného místa bez navigace instruktora

Úloha č. 8 (výška 1500 m, pouze pod dohledem instruktora)

Individuální výskok a samostatné vysazení

Pozemní příprava:

 • vyhodnocení předcházejícího seskoku
 • zopakování všech úloh z přecházejícího seskoku
 • procvičování pořadí pohybů při otevírání hlavního padáku
 • procvičování samostatného výskoku s přechodem do volného pádu
 • nácvik samostatného seskoku bez pomoci a přímé kontroly instruktora

V letadle:

 • správné nastoupení do letadla a zaujmutí místa v letadle
 • promyšlení si celého seskok do posledního detailu
 • samostatná kontrola výstroje
 • sledovat doskokovou plochu
 • samostatné vysazení s asistencí instruktora
 • provést kontrolovaný výskok

Volný pád:

 • samostatný výskok do stabilní prsní polohy bez asistence instruktora
 • srovnání stabilizace prsní polohy a otevření padáku v 1200 m nad terénem

Na padáku:

 • samostatné přistát ve vzdálenosti přibližně do 50 m od určeného místa bez navigace instruktora