AFF kurz (Accelerated FreeFall Course – zrychlený výcvik volného pádu)

Soubor odborných školení na seskok (1 tandemový seskok padákem a 8 samostatných seskoků).

AFF kurz je moderní a rychlý způsob jak zvládnout techniku volného pádu a stát se plnohodnotným parašutistou. Při tomto kurzu se Vám věnují dva instruktoři a kameraman, který seskok natočí. Díky tomu Váš pokrok jde velice rychle nahoru a jsme schopni z Vás udělat parašutistu v rámci několika týdnů. Přístup ke každému z Vás je vždy individuální. Všechny seskoky se odehrávají z výšky větší než 3500m. Každý seskok je vyhodnocen na video záznamu, kde máte možnost své chyby vidět a při následujícím seskoku je ihned odstranit, což je velmi efektivní. Po tomto kurzu jste schopni samostatně vyskočit z letadla v jakékoliv poloze, absolvovat volný pád, otevřít padák a nakonec dovést padák správně na přistání.

Následující text je učební metodika určená pro AFF výcvik.

Sportovní parašutismus (a v něm zejména fáze volného pádu) je činnost, při níž rozhoduje v pravém slova smyslu každá vteřina a záleží na poloze každé části těla zvlášť, a také všech dohromady.

Je samozřejmé, že základem tohoto sportu je vysoký stupeň pohybové koordinace, podepřený teoretickými znalostmi, psychickou odolností a značnou dávkou odpovědnosti. Při zařazení do výcviku AFF dostaneš svého instruktora - je to zkušený parašutista s vysokou kvalifikací a licencí, jež ho opravňuje k tomuto výcviku - který ti poskytne veškeré potřebné informace a předvede všechny činnosti spojené s výcvikem. Podstatné je navázat s instruktorem dobrý a důvěryplný vztah, protože se stane tvým „pevným bodem“ v prostředí, které je ti v prvních chvílích neznámé. Se všemi nejasnostmi se na něj obracej, třeba i opakovaně se jej vyptávej- tak, abys pozbyl jakoukoliv pochybnost o činnosti, kterou máš provádět.

Samotný výcvik AFF je podrobně zpracovaná metodika výuky činností prováděných v průběhu volného pádu. Tyto činnosti - udržení správné polohy, manévry končetinami i trupem - jsou nutné k ovlivnění rychlosti i směru volného pádu. Konečným cílem výcviku je připravit parašutistu na spolupráci s jinými parašutisty v průběhu volného pádu. Pro svoji vysokou efektivitu (při zachování plné bezpečnosti) se AFF metoda stala velmi oblíbenou a osvědčila se při výcviku parašutistů na celém světě.

Jejími hlavními přednostmi je neustálý a těsný kontakt instruktora a žáka v celém průběhu výcviku, a to jak při pozemním výcviku, tak při samotných seskocích. Dalším faktorem zvyšujícím efektivitu této metodiky je přítomnost kameramana při seskoku. Na základě jeho videozáznamu je možno přesně ukázat eventuelní chyby žáka při provádění úlohy a odstraňovat je ještě dříve, než se mohou zafixovat jako chybné stereotypy. Od prvního seskoku používá žák padák typu křídlo.

Je samozřejmé, že každý jedinec musí reálně zvážit vlastní předpoklady k této činnosti, zkušenosti hovoří, že průměrně zdatný jedinec nemá s tímto typem výcviku žádné potíže, a zvládne jej bez větších problémů.

Soubory ke stažení