Výstroj

Výstroj pro seskok padákem (kombinéza, přilba, výškoměr, ...)

Vzhledem k tomu, že ovládání volného pádu je činnost pohybově náročná, musí výstroj parašutisty splňovat určité podmínky. Čím pohodlněji se budeš ve výstroji cítit, tím menší bude předpoklad rušivých vlivů při samotných seskocích. Samozřejmostí je též zvýšení bezpečnosti při seskoku. Takže si řekněme něco o výstroji.

Kombinéza

Úkolem kombinézy není pouze chránit naše tělo, ale též umožnit a usnadnit činnost v prostředí proudícího vzduchu - to znamená, že materiál kombinézy musí mít určité aerodynamické vlastnosti, které usnadňují obtékání vzduchu (pokud možno laminárně), musí být pružný, aby obepínal tělo bez vzniku záhybů a vlajících částí. S tímto požadavkem koresponduje i nutnost přizpůsobit střih a velikost individuálně s ohledem na postavu parašutisty. Vzhledem k činnosti zprvu ve dvojici a později i ve větších sestavách je kombinéza vybavena našitými úchyty- jsou to tzv. „madla“ - na končetinách.

Kombinéza ti musí dobře „sedět“, nesmí tě nikde škrtit, nebo omezovat v pohybu.

Přilba

Slouží jako ochrana při event. úderu do hlavy - v letadle, za volného pádu, či při přistání. Opět je důležité, aby přilba byla přiměřené velikosti, netlačila, ani nebyla velká.

Při výcviku AFF se používá celolaminátová přilba, později postačí kožená či látková. Na přilbu se připevňuje zvukový signalizátor výšky pro případ poškození výškoměru či přehlédnutí „otevírací“ výšky.

Brýle

Vzhledem k tomu, že rychlost pohybu v průběhu volného pádu se blíží rychlosti 200 km/h, je bezpodmínečně nutné si dobře chránit zrak - a to nejlépe brýlemi takového typu, které neomezují zorné pole a jejichž zorníky nezkreslují ani tvar, ani barvu. Vždy je nutné si spolehlivě nastavit gumový tah brýlí tak, aby držely pevně, nepodfukoval je proud vzduchu a nehrozilo nebezpečí stržení brýlí v průběhu volného pádu.

Rukavice

Používání rukavic je individuální. Nejčastěji je používáme v chladném počasí. Pokud se rozhodneme je používat, vybereme si takové, které nebudou omezovat úchopovou funkci rukou.

Obuv

Při seskoku používáme kvalitní sportovní obuv nejlépe se zpevněným kotníkem. Plně vyhovuje běžné kotníčková sportovní obuv, neboť přistání na padáku typu křídlo je mnohem šetrnější než dopad na kulatém vrchlíku.

Výškoměr

Je to vlastně aneroid, jímž určujeme svou výšku nad terénem místa přistání. Má kruhovou, jednootáčkovou stupnici nejčastěji v rozsahu 0 - 4000m. Na stupnici je barevně odlišena výstražná zóna posledních 800 m (červeně), event. další barva odlišuje ještě předpolí této výstražné zóny.

Před seskokem si pomocí otočného kroužku přesně nastavíme nulovou pozici ukazatele - usnadní nám to pozdější přistávací manévry. Výškoměr můžeme mít upevněn na prsním popruhu, či na zápěstí - v každém případě na něj musíme spolehlivě vidět.

Padák s přístrojem

Při výcviku používáme studentský padák v tandemovém uspořádání. To znamená, že hlavní i záložní padák je uložen na zádech nad sebou. Hlavní padák je typu křídlo a záložní padák je kruhového tvaru - i když v poslední době se stále častěji používá i záložní padák typu křídlo.

Z bezpečnostních důvodů používáme zajištění otevření záložního padáku pomocí některého z automatických přístrojů CYPRES, ASTRA nebo FXC, který v případě selhání parašutisty otevře v předem nastavené výšce záložní padák. Jak jsme již zmínili, celý výcvik absolvuje žák na padáku typu křídlo. Nyní se s tímto typem padáků seznámíme blíže.

Padák typu křídlo

Myšlenka principu klouzavých padáků byla známa delší dobu, leč teprve v r. 1975 se typem Stratostar a Stratocloud (USA) začala psát historie tohoto typu padáků. V následujících letech tyto padáky rychle vytlačily v oblasti sportu klasické kulaté vrchlíky.

V principu tento padák funguje jako křídlo letounu -nepadá, ale klouže-, a protože i pro něj platí stejné aerodynamické principy, je možno jej ovládat v daleko větším rozsahu než kulatý padák. Je možno s ním létat proti větru, provádět přesné otáčky, dopřednou rychlost dle potřeby zvyšovat či snižovat.Všechny tyto přednosti jsou ovšem podmíněny mnohem většími nároky na přípravu i samotné ovládání těchto moderních padáků.

Letové vlastnosti těchto padáků jsou určovány nejen tzv.profilem (poměr šířky-hloubky a výšky křídla), ale též materiálem, z něhož je vrchlík vyroben a různými konstrukčními detaily (jako je počet, velikost a tvar kanálů, různé stabilizační prvky, rozmístění nosných šňůr, aj.). Podstatnou měrou se na letových vlastnostech padáku projeví i jeho zatížení při letu tj. hmotnost parašutisty.

Kategorie studentských (výcvikových, školních) padáků se vyznačuje snadným, klidným otvíráním, snadnou řiditelností, nižší dopřednou i pádovou rychlostí a značnou odolností proti nebezpečným letovým režimům (přebrzdění, přetažení zatáčky do prudké spirály, aj.).

Z kategorie sportovních padáků se cvičným podobají vrchlíky používané na přesnost přistání - přesné, klidné, stabilní. Stejně klidné a stabilní jsou vrchlíky používané pro tzv. CRW - sportovní odvětví rozvíjející souhru skupiny parašutistů za letu na padácích. Jiné padáky- rychlejší v dopředné i pádové rychlosti - používají závodníci v disciplině RW; jedná se o spolupráci parašutistů za volného pádu.

Výběr padáku konkrétního sportovce se proto řídí několika hledisky vyplývajícími z výše uvedeného - jeho sportovním zaměřením, hmotností, zkušenostmi, i jeho temperamentem.

Hlavní a záložní padák

Vrchlík se šňůrami

Vrchlík má tvar obdélníku a při pohledu z boku profil křídla. Je tvořen většinou 7 či 9 dvoukomorovými kanály. Tyto komory jsou na náběžné hraně (vpředu) otevřeny a při letu zde nabírají vzduch, na odtokové hraně (vzadu) jsou zcela uzavřeny. Ze spodní strany jsou k vrchlíku přišity šňůry. Nosných šňůr je 16, v horní části jsou rozdvojeny a v dolní části končí na sponách nosných popruhů. Zbylé 2 šňůry jsou řídicí. Ty se v horní části paprskovitě rozbíhají po odtokové hraně, dole jsou ukončeny řídicími poutky nebo kolíky. Zatažením za řídicí šňůru deformujeme příslušnou stranu odtokové hrany a zpomalením této strany padák zatáčíme.

Brzdící dečka

Též „slider“, pruh látky navlečený, pomocí kroužků, na šňůrách, slouží ke zpomalení otvírání padáku, a tím ke zmírnění dynamického nárazu při prudkém zpomalení volného pádu.

Kontejner

Je to vak, který slouží k uložení pečlivě složeného vrchlíku. Na kontejner se do gumových poutek připevní srovnané šňůry vrchlíku.

Záložní padák

Je to další (druhý) vrchlík, který je v případě jakéhokoliv selhání hlavního padáku schopen bezpečně dopravit parašutistu na zem. Je většinou kruhového tvaru, v posl. době častěji i typu křídlo. Je v předepsaných termínech kontrolován a přebalován.

Jeho vysoká funkční spolehlivost je zaručena i tím, že k jeho balení jsou oprávněni pouze baliči s certifikátem k této činnosti.

Nosný postroj s obalem padáku

Slouží ke spolehlivému upevnění padáku na tělo parašutisty. Další důležitou úlohou postroje je rozložit síly působící pří otvírání padáku (hodnota přetížení dosahuje až -7 G ).

Postroj je tvořen širokými průběžnými popruhy (široce podloženými v místech tahu při přetížení). Délku popruhů lze individuálně upravovat dle postavy parašutisty, tak aby postroj pevně fixoval padák k tělu a současně netísnil a neomezoval pohyb.

Na svislých popruzích jsou umístěny rukojeti a madla odhozu hlavního vrchlíku a otevírání záložního padáku. Nejníže je umístěno madlo otvírání hlavního padáku. Na zádech jsou v obalu, tvořeném chlopněmi, uloženy oba vrchlíky se šňůrami - v horní části záložní, v dolní části hlavní vrchlík.

Výtažný padáček

Existuje ve 2 typech:

  • s pružinou (balený pod chlopně obalu padáku)
  • bez pružiny (balený do kapsy v popruhu či naobalu)

Prostřednictvím spojovací lemovky slouží k vytažení vrchlíku padáku se šňůrami z obalu i kontejneru, a tím k jeho naplnění vzduchem.

Seskok není jen samotný volný pád - Je to soubor činností, jež začínají ustrojením současně s kontrolou padákového kompletu, pokračuje nastoupením do letadla, výskokem a činností za volného pádu, bezpečným otevřením padáku v přiměřené výšce nad terénem, přiblížením se k doskokové ploše a bezpečným přistáním.

Nyní se podrobněji seznámíš s jednotlivými činnostmi - Jejich nejprve teoretické a později i praktické zvládnutí ti umožní ovládání tvé polohy a pohybu za volného pádu i bezpečné a přesné ovládání letu padáku zakončené bezpečným přistáním.